YouTube uthevet kommentar forklart

Denne S-sonen svarer på spørsmålet 'hva er en uthevet kommentar på YouTube'? - forklarer hva det er - så dets funksjoner og fordeler.